Skip to content

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು

  • ಸ್ವ ಸಹಾಯದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು?

    ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ, ನೋವು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಂತೆ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮುಗಿಯದೇ ಇರುವಂತವುಗಳು. ಸ್ವ ಸಹಾಯದ ಉಪಾಯಗಳು ಕಷ್ಟಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದ […]

     
  • ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಸಿಬಿಟಿ)

    ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ, ಅನುಭವಿಸುವ ಮತ್ತು ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯು ಆಲೋಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳ ರೀತಿಯನ್ನು […]